امروز : دوشنبه, 05 اسفند 1398
» » تجدید مناقصه خرید پلمپ-پایه بتونی-تابلو-رگلوزر-کابل خودنگهدار- ترانسفور ماتور-کابل مس- کلید فیوز

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای با ارزیابی کیفی   

شركت ‌توزيع ‌نيروي‌ برق استان‌گلستان در نظر دارد بر اساس استانداردهاي وزارت نيرو ملي يا بين‌المللي از فروشندگان و توليدكنندگان داخلي كه داراي تاييديه از شركت توانير يا شركت توزيع نيروي برق استان گلستان مي‌باشند از طريق مناقصه عمومي (دو مرحله‌اي) (با ارزیابی کیفی) خريد از محل اعتبارات داخلی  بشرح ذیل انجام دهد:

 

رديف

شـــرح كالا

محل بودجه داخلی

شماره مناقصه

مبلغ ضمانت شركت در مناقصه (به ريال)

1

تجدید مناقصه خرید تعداد 300.000 عدد پلمپ بازرسی - سربی

انشعابات

98/2-66

332,000,000

2

تجدید مناقصه خرید تعداد 780 - اصله انواع پایه بتونی

اصلاح شهری و روستایی و توسعه فیدر 98

98/2-115

602,233,000

3

تجدید مناقصه خرید تعداد 765 - اصله انواع پایه بتونی

اصلاح شهری و روستایی و توسعه فیدر 98

98/2-116

593,000,000

4

تجدید مناقصه خرید تعداد 126 دستگاه انواع تابلوی عمومی توزیع فشارضعیف

اصلاح و بهینه شهری و روستایی

98/2-132

645,373,810

5

تجدید مناقصه خرید 5 دستگاه رگلوزر خلاء کامل مجهز به رله های قابل اتوماسیون

ایجاد قدرت مانور

98/2-133

434,000,000

6

تجدید مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار 20 کیلوولت و فشارضعیف 6رشته  آلومینیومی

توسعه شهری – رینگ ترسه به دوزین ایجاد قدرت مانور

98/2-136

406,600,000

7

تجدید مناقصه خرید تعداد  22 دستگاه انواع ترانسفورماتور  کم تلفات  AB

توسعه شهری

98/2-137

472,000,000

8

تجدید مناقصه خرید انواع کابل مسی فشارضعیف در نمرات مختلف

توسعه شهری

98/2-138

381,700,000

9

خرید انواع کلید فیوز هوایی شبکه فشارضعیف کابل خودنگهدار 250 و 160

سیم به کابل

150-2/98

546,100,000

1- فروش اسناد مناقصه:

        متقاضيان مي‌توانند ضمن واريز مبلغ 300.000 ريال بابت هر مناقصه بحساب فراگير 3136038140 نزد بانك تجارت شعبه ولیعصر گرگان بنام شركت توزيع نيروي برق استان گلستان ، جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 16/06/98 لغايت 23/06/98 ساعت 7:30 الي15:30 به غیر از ايام تعطيل به آدرس گرگان ،ابتدای جاده آق قلا، ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان امور تدارکات و قراردادها و همچنین پایگاه ملی مناقصات و سایت توانیر به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

2- محل تحويل، مهلت و زمان بازگشايي پيشنهادات:

گرگان، خيابان ولي‌عصر عدالت 23 طبقه اول دبيرخانه شركت توزيع گلستان و مهلت آن تا ساعت 11 روز شنبه مورخ 06/07/98 و زمان بازگشايي پاکات الف ب ج شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند ، در ساعت 14 روز سه شنبه مورخ  09/07/98 در دفتر امورتدارکات و قراردادها واقع در ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان مي‌باشد.

2-1- اسنادارزیابی کیفی ومستندات مربوط به آن در یک زونکن کلاسه شده بصورت جداگانه و به صورت باز (بدون قرارگرفتن در هیچ پاکت) ارائه گردد. 

2- 2-  ارائه اسناد ارزیابی کیفی به همراه اسناد مناقصه ( الف ، ب و ج ) در یک لفافه کلی به منزله عدم ارائه اسناد ارزیابی کیفی تلقی خواهد شد.

3- مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه به ميزان مندرج در جدول فوق، به نفع کارفرما مطابق فرم ارائه شده در اسناد مناقصه که به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پاکات معتبر بوده و قابل تمدید تا به مدت سه ماه دیگر باشد بايد به يكي از صورتهاي زير ، همرا ه با  اسناد مناقصه در پاكت ( الف ) به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود :

الف– ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه هاي صادرشده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعالیت از سوی بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند.

ب-  اصل رسيد واريز وجه نقد به حساب جاري شماره 222148886007  نزد بانك ملی شعبه خيابان وليعصر گرگان به نام شركت توزيع نيروي برق استان گلستان.

پ-ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران

ت- گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی  امور مالی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

ث- چک تضمین شده بانکی برای تضمین شرکت در مناقصه

4-  ذكر شماره مناقصه روي پاكات الزامي بوده و حضور يك نفر از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکت جیم آزاد است.

5- شركت توزيع گلستان در رد يا قبول هریک یا تمام پیشنهادات مختاراست.

6- به پیشنهادهای فاقدامضاء ، مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل میشود،مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شد.

7- تكميل كردن فرم پرسشنامه اطلاعاتي مربوط به ارزيابي صلاحیت تامین کنندگان کالا پيوست اسناد ارزیابی کیفی الزامي است.

8- هزینه آگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.

9- ضمناً اين آگهي از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات توانير به نشاني www.Tavanir.org.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني http://iets.mporg.ir  قابل دسترسي مي‌باشد و جهت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32684412-017 تماس و به شماره تلفن 32627430-017 فاکس نمائید.

10- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.            

                                

                                                                                                                                روابط عمومي شركت توزيع نيروي استان گلستان       

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.